France, Yvelines, a sports ground in Les Mureaux

Ֆրանսիա, Yvelines, մարզական տարածք Les Mureaux- ում

5

Կանաչ տորֆ ծիածանի խոտի արհեստական ​​խոտի նախագիծ դնելը

1

Ապակե ջրի պայքար բեյսբոլի գնդակի և չղջիկի հետ, որը պառկած է կանաչ խոտերի վրա

6

Տորֆի տեղադրում դպրոցական խաղահրապարակ խոտ

Jorky ball field with gate

Սինթետիկ խոտի փակ jorky գնդակի դաշտ